มะนาวชมพู pink lime
Home

มะนาวชมพู pink lime

อีเมล พิมพ์ PDF

จำหน่ายต้นพันธ์มะนาวชมพู pink lime
สูง 70-80 เซนติเมตร ราคาต้นละ 400 บาท
ค่าจัดส่ง ems ต้นแรก 90 บาท ต้นต่อไป +40 บาท
สั่งซื้อ อ้อย 081-5531867 ไลน์ dwdotman